26. prosince 2011

TOČÍME FILM: 2.díl - I ty se staň scénáristou!


I ty se staň filmovým scénáristou!
Žádný film, dlouhý či krátký,  se neobejde bez děje. Pokud si děj, který chceme ve filmu vyprávět, předem připravíme, bude se nám pak lépe pracovat při natáčení i později, během střihu.
Když řešíme v geometrii konstrukční úlohu, většinou začínáme náčrtkem. Natáčení filmu začneme filmovým námětem a scénářem.

Jaký je rozdíl mezi námětem a scénářem? Když se vrátíme ke srovnání s geometrií, námět je jako náčrtek, scénář je popis konstrukce.
(V odborné literatuře se většinou jako námět označuje prvotní nápad, který se dále rozpracuje do filmové povídky.)

Filmový námět
 • Je krátký.
 • Je stručný.
 • Popisuje příběh.
 • Může obsahovat i popis toho, co postavy cítí, o čem přemýšlí apod.
 • Může obsahovat přímou řeč.
Námět na krátký film nezabere ani jednu stránku. Nesmíme ale zapomenout na důležitou věc - každý námět musí mít začátek, prostředek a konec!

ZAČÁTEK
 • Představení postav.
 • Seznámení s prostředím.
 • Připravení problému, který bude postava ve filmu řešit.
Příklad (podle námětu Lucky B.) - Policistka Lenka je se svým robotickým psem v kanceláři, když dostane za úkol vyšetřit případ Pana P. Případ se týká krádeží knih z muzea.
Je to jednoduchý začátek, který však obsahuje vše potřebné - poznáváme hlavní postavu (Lenka pracuje u policie, má jen psa, asi je osamělá), prostředí (robotický pes naznačuje, že se děj odehrává v blízké budoucnosti) a hlavní problém (vyřešit případ krádeží knih).

PROSTŘEDEK
 • Hlavní postava pracuje na překonání problému.
 • Překonává i dílčí problémy.
 • Objevují se dějové zvraty, které posouvají děj kupředu.
Příklad - Lenka se vydá do města. Ve výloze obchodu uvidí ukradenou knihu (ZVRAT). Jde do obchodu, ale prodavač s ní nemluví. Později si Lenka vzpomene, že prodavač vypadá jako jeden podezřelý (ZVRAT). Vrací se do obchodu, konfrontuje prodavače, ale ten prchá (ZVRAT).

KONEC
 • Hlavní postava překonává problém.
 • Děj se "rozmotává".
 • Vše vychází najevo.
Příklad - Lenka pronásleduje prodavače do parku. Pes prodavače vystopuje. Prodavač je zatknut. Také zjišťujeme proč knihy kradl.

Vidíte, není to nic těžkého. Námět je na světě! Jen podle námětu ale nemůžeme natočit film. Vždyť nevíme, co přesně postavy říkají, jak jsou oblečené, jak se budou pohybovat, jak postavíme kameru, jak budeme postavy zabírat atd. Proto potřebujeme podrobný popis konstrukce - filmový scénář.Filmový scénář
 • Přesný popis, jak příběh natočit.
 • Popisuje jednotlivé filmové obrazy.
 • Obsahuje přesné znění toho, co mají postavy říkat.
 • Vychází pochopitelně z filmového námětu.
Dobře napsaný scénář je asi to nejdůležitější, co k natáčení filmu potřebujeme (kromě kamery, herců, rekvizit...). Jak napsat dobrý scénář? To je hodně těžká otázka, na kterou se snaží odpovědět spousta knih a učebnic. Nám postačí zkusit si scénář napsat. S každým dalším scénářem na tom budeme líp.
Zaměříme se na začátku na to, jak má správný scénář vypadat.

JAK BY MĚL SCÉNÁŘ VYPADAT?
Aby byl scénář dobře čitelný a obsahoval vše potřebné, naučíme se psát jej určitým způsobem.

1. Začněte popisem obrazu
Odehrává se děj venku? Napište EXT. jako exteriér.
Odehrává se děj uvnitř? Napište INT. - interiér.
Kde se děj odehrává? PRALES, LETIŠTĚ, OBCHOD, RAKETA...
Má být noc nebo den? Napíšeme NOC či DEN.
Příklad: EXT. PRALES JIŽNÍ AMERIKY, DEN

2. Popište, co se odehrává
Píšeme stručně, výstižně. Můžeme napsat nejen, co divák vidí, ale také co je slyšet. Zvuky píšeme VELKÝMI PÍSMENY. Také můžeme napsat, co dělá KAMERA.
Příklad:
EXT. PRALES JIŽNÍ AMERIKY, DEN
Mezi vysokými stromy prorostlými zelení se prodírá skupina upocených mužů. Z korun stromů se ozývá SKŘEK PTÁKŮ.
Muž v klobouku přichází k řece. KAMERA jej sleduje zezadu. Není mu vidět do obličeje.

3. Nezapomeňte na dialogy
Slovem dialog označujeme ve scénáři přímou řeč. Dialog oddělíme od ostatního textu větším odsazením od okraje.
Příklad:
MUŽ
(nastavuje ruku)
                                                     Podejte mi mapu.

Pokud chcete psát scénáře na počítači, nemusíte se trápit formátováním textu ve Wordu. Pro psaní scénářů existuje úžasný program Celtx, který si můžete po zaregistrování zdarma stáhnout a nainstalovat. Určitě stojí za vyzkoušení.

PŘÍŠTĚ: Storyboardy/*--- Pro zvídavé :) ----------------------------------------------

FILMOVÝ OBRAZ
Film se dělí na filmové sekvence, obrazy a záběry. Zatímco film je složen z velkých bloků, kterým říkáme sekvence, sekvence je sled několika menších bloků - obrazů - a obraz je zase složen ze záběrů.
 • Obraz - odehrává se na jednom konkrétním místě.
 • Mění se prostředí? Mění se i obraz!
Příklad - (1. obraz) Postavy se prodírají pralesem až dorazí ke starému chrámu. (2. obraz) Dva muži vstupují do chrámu, překonávají nástrahy. (3. obraz) V hlavní síni ukořisťují zlatou sošku. (4. obraz) Prchají z chrámu, jeden muž zahyne, druhý se dostane ven.

To je zjednodušený popis úvodní sekvence filmu Indiana Jones - Dobyvatelé ztracené archy. Obrazů je tam ve skutečnosti víc, ale pro ilustraci to snad stačí :)

FILMOVÝ ZÁBĚR
 • Základní stavební jednotka filmu - dům je z cihel, film je ze záběrů.
 • Několik záběrů dohromady tvoří obraz.
 • Záběry spojujeme dohromady střihem.
 • Záběry dělíme na CELEK, POLOCELEK, DETAIL atd..
Příklad - znovu Indiana Jones - 2. obraz, dva muži vstupují do chrámu:
 - CELEK - Muži vstupují do staré chodby plné pavučin.
 - CELEK - Procházejí opatrně chodbou.
 - POLODETAIL - Druhý muž se bojí.
 - POLODETAIL - Indy má na zádech pavouky.
 - POLODETAIL - Shazuje si pavouky bičem.
... atd. atd.
------------------------------------------------------------------*/

Žádné komentáře:

Okomentovat